Besøkende

Vi har 2 gjester her nå

Boksenyheter

JV Facebook

Merkeboksing PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 16. februar 2010 20:06

Merkeboksere

Våre merkeboksere er fra 6 år og opp til 10 år.

Se for øvrig under ’Spørsmål, regler for boksing, merkeboksing’

Statutter for ferdighetsmerket i boksing

Vedtatt på årsmøtet den 31. mai 1953. Revidert av forbundsstyret

senest i 1987.

§ 1

ldéen med Norges Bokseforbunds Ferdighetsmerke er å

stimulere interessen for boksing hos ungdommen.

Statuttene tar i første rekke sikte på å utvikle den tekniske

stilboksing som setter den enkelte i stand til selvforsvar

- the noble art of self defence.

§2

Vektklassene baseres på fysisk alder.

§3

Ferdighetsmerket preges i tre grader: Bronse, sølv og

gull.

For å få merket i sølv må aspiranten tidligere ha tatt

merket i bronse. For å få merket i gull må aspiranten tidligere

ha tatt merket i bronse og sølv.

§4

Bedømmelsen for prøvene til Ferdighetsmerket skal skje

på samme måte som i ordinær kamp. Prøven omfatter 3

runder á 2 min., med 1 min. pause. Bedømmelsen foregår

av 3 dommere og prøven ledes av kamplederen.

Slag til kroppen teller like meget som slag til hodet.

Det kåres ingen vinner. Begge utøvere kan oppnå ferdighetsmerket

i samme prøve om de finnes kvalifiserte. I

tilfelle av at prøven stoppes før full tid, må ny prøve for

ferdighetsmerket avlegges.

5 poeng er høyeste karakter som gis for hver runde og

1 poeng det minste i hver disiplin.

Dommerne gir karakter etter følgende skala:

Meget godt Godt Mindre Godt

Støt .................... 5 4-3 2-1

Fotarbeid ........... 5 4-3 2-1

Parader .............. 5 4-3 2-1

De fordringer som kreves for å få tatt merket er følgende:

Bronse 27 poeng, sølv 33 poeng, gull 40 poeng.

Min. 2 dommere må ha godkjent kravet.

§5

Det er utarbeidet spesielle dommerskjemaer som

dommere og kretsformenn skal undertegne etter at

prøven er ferdig. På baksiden av dommerskjemaene er

det satt opp en prøve på utfylling. Samleskjema utfylles

for alle merkekamper med dommerresultater og sendes til NBF.

Samleskjema utfylles for alle merkekamper påført dommerresultatene

og sendes til NBF sammen med bestillingsskjema

(ferdighetsmerkerapport) for merker/diplomer.

§6

Prøvene kan arrangeres i klubbens treningslokaler, men

helst på offentlige stevner i propagandaøyemed. Hvis

prøvene skal arrangeres i treningslokalene, må kretsens

tillatelse innhentes på forhånd.

§7

NBF avgjør om prøvene til ferdighetsmerket er bestått

og merker og diplomer blir da sendt til klubbene pr.

postoppkrav.

Sist oppdatert mandag 11. april 2011 17:08