Besøkende

Vi har 2 gjester her nå

Boksenyheter

JV Facebook

Diplomboksere PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Roger   
torsdag 12. oktober 2006 07:13

 

Diplomboksere 

Våre diplomboksere er fra alderen 11 til 14 år 

Se for øvrig under ’Spørsmål, regler for boksing, diplomboksing’ 

 

 

 

STATUTTER FOR DIPLOMBOKSING

 

1.     Bokseteknisk konkurranse.

Treffere telles ikke, kun

den tekniske utførelse, jfr. poengskala.

 

2.     Alder.

Fra det år man fyller 11år.

 

3. Utstyr.

Hansker 10 oz - tannbeskytter – suspensorium - hodebeskytter.

Påkledning: Tilstreber å følge regel IV i NBF's håndbok.

 

3.     Ringen.

Minimum 1 tau. Minimum størr. 4,50 x 4,50 m.

 

4.     Vektklasser.

30-32-34-36-38-40-42-45-48 osv. jfr.

internasjonale reglement.

 

5.     Runder.

12-14 år 3x1 1/2 min. 15 år 3x2 min.

 

7. Dommer (1 + 3).

Autorisert kampleder. Autoriserte

poengdommere og trenere med diplomdommerkurs

(4 timer).

 

6.     Bedømming.

3 kategorier:

 

1. Rene støt.

2. Fotarbeid/balanse.

3. Parader/Gardering/Unnvikelser.

 

7. Poengdømming.

Jfr. egne dommerskjemaer:

1 poeng = Dårlig, 2 poeng = Ikke godkjent, 3 = Godkjent,

4 poeng = Godt, 5 poeng = Meget godt.

 

8. Diplom.

 Ved oppnådd 27 poeng (1. gang) fåes

diplom av arrangøren, samt ferdighetsmerke i bronse av

NBF. Ved 10 godkjente diplomkamper (27 poeng) tildeles

diplom med gullkant av NBF.

 

9. Ansvarlig.

 Kampleder er ansvarlig for korrekt utfylling/

godkjenning av diplomen.

Han påser at samleskjema skrives og innsendes til NBF.

Han påser at korrekt utfylling av startbok skjer.

 

12. Startbok.

 Egen startbok for diplomboksere som

ikke har vanlig startbok. Legens kjennelse føres inn i

boken bare 1. gang ved utstedelse av boken (NBF).

Startboklisens er kr. 250,- ved første gangs utstedelse,

deretter kr. 140,- pr. år for de som er under 17 år,

kr. 225,- for de over. Dette dekker forsikring og

bladabonnement. Diplomstartbøker kan bestilles av den

enkelte klubb, og fylles ut umiddelbart før stevnet.

Stevnelege eller annen lege fører sin kjennelse inn i boken

som sendes NBF for første gangs registrering.

 

13. Vinner.

Bokser med høyeste poengsum utropes/

kåres som vinner. Ved poenglikhet skal dommeren

anmerke/sette pluss (+) til bokser med best disiplin.

Dersom en bokser gir opp får han ingen poeng. (Res. Oppgivelse/AB).

 

14. Advarsel.

 Diplomboksing skal ikke være hård.

Satser en bokser for hårdt skal han tildeles advarsel (w)

og trekkes 1 poeng i runden av alle dommerne. Ved 3

advarsler stoppes kampen (Diskvalifikasjon). Samme

gjelder for regelbrudd og usportslig opptreden hvor

advarsler kan gies av kampleder. Poengdommeren kan

ikke selv gi advarsel (J) eller underkjenne kampleders

advarsel (X). Kampleder kan ved grove regelbrudd

stoppe kampen.

 

15. Telling.

1. telling gies advarsel. 2. telling hårde treffere

av samme bokser: Kampen stoppes, advarsel

gies (poengavgjørelse). Ved 2 hårde treffere til kroppen

stoppes kampen (poengavgjørelse). Jfr. regler for

poengdeling.

 

16. Diverse.

 Ved poenggiving 4, 5 og 6, godkjennes

ikke skyggeboksing. Avdrag fra grunnpoeng: Ensidig

skygge-boksing. Ensidig anvendelse av støt.

 

17. Lege.

Det settes ikke krav til at lege skal være tilstede.

 

18. Landsmesterskap.

Bare autoriserte dommere kan

benyttes. Hver boksekrets kan sende inntil 2 dommere.

Klasse A: 15-16 år. Klasse B: 12-14 år.

Påkledning følger regelen for konkurranseboksing. Det

settes krav til godkjent ring, jfr. regel i det internasjonale

boksereglement. Lege må være til stede.

Deltagerne kan bokse høyst 2 kamper pr. dag.

Det skal ved innledningen til mesterskapet avholdes

en 2 timers gjennomgang av regler og bedømming/

poeng-tildeling for dommere og ledere.

 

Sist oppdatert mandag 22. februar 2010 15:53