Besøkende

Vi har 2 gjester her nå

Boksenyheter

JV Facebook

Forsikring PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 04. august 2010 10:18

Forsikring av våre utøvere

 

Forsikringsvilkår finner dere HER 

 

 

Startbøker sesongen 2013/2014  (14.08.2013)

AIBA har innført nye startbøker fra sesongen 2013/2014, og med ny startbok følger det også nye regler som gir oss noen utfordringer!
 

Når vi skal ut og representere og delta i AIBA turneringer er vi pålagt til å bruke de nye AIBA bøkene. Forbundskontoret vil registrere godkjente start bøker i den nye AIBA databasen og bokseren vil få sitt eget AIBA id nummer som føres inn i startbøkene. I den samme databasen skal alle som skal ut og representere NBF som dommer/trener/lege registreres og de vil også få sitt eget AIBA id nummer.

Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i AIBA sine til en hver tid gjeldende regler og disse finner dere på AIBA sine egne hjemmesider www.aiba.org .  Reglene ligger under Documents.

Vi har snakket med både Sverige og Danmark og de vil som oss fortsette med og bruke nasjonale (eksisterende) startbøker når de bokser i Sverige/Danmark/Norge. Våre boksere som skal bokse på stevner/turneringer i Norge/Sverige/Danmark og ikke skal delta i et EM/VM/OL eller internasjonale turneringer som er sanksjonert av AIBA skal fortsatt bruke vår egne eksisterende startbøker. En bokser skal til en hver tid bare operere med en ordinær startbok. De som får utstedt de nye AIBA startbøkene skal bruke disse både nasjonalt og internasjonalt.

Felles retningslinjer for alle startbøker som utstedes av Norges bokseforbund:

-Sende email eller brev til forbundskontoret med navn og klubb samt fødselsdata på de som skal ha nye startbøker. Forbundskontoret sender bøker med egenmeldingskjema i retur samme dag. Utøver må gjennomføre legeundersøkelse, fylle ut egenmeldingsskjema samt vedlegge bilde og sende dette i retur til forbundskontoret. Betale inn gjeldende avgift for hvilken type startbok man skal ha utstedt på forbundets konto 7450 06 04747. Innbetaling må merkes med navn og hva man skal betale for. Når alt dette er i orden utsteder forbundskontoret startboken som gjelder for inneværende sesong og sender startbok i retur.

For de som har eksisterende startbøker og skal ha godkjennelse for den kommende sesongen skal først gjennomføre obligatorisk legeundersøkelse, innbetale startbok lisens til forbundets konto 7450 06 04747, sende startboken til forbundskontoret for godkjennelse. Startboken sendes i retur fra forbundskontoret samme dag.

Sesongen starter 01.07 og avsluttes 30.06 hvert år. Det er verdt å merke seg at når man har betalt startbok lisens har man forbundets gjeldende forsikring ut den sesongen. Forsikringen gjelder både under trening og kamp som er organisert under Norges bokseforbunds til en hver tid gjeldende lover og regler. Se eget vedlegg forsikring under skjema/utdanning på boksing.no

 

Diplom startbøker har følgende endringer fra sesongen 2013/2014:

-For aldersgruppen 8 år og frem til man fyller 11 år er startbok lisens og forsikring vederlagsfritt. Legeundersøkelse kreves for å få startbok lisens. En legekonsultasjon i hele perioden.

- Fra fylte 11 år er startbok lisens med forsikring satt til kr 300,-pr sesong.

-Start bok skal sendes til forbundskontoret hver sesong for godkjennelse.

 Alle utøvere må gjennomføre obligatorisk legeundersøkelsen ved inngåelse av startbok for diplom boksing etter fylte 11 år. Ytterlige legeundersøkelser kreves ikke i perioden man bokser diplom. Startboken sendes til forbundskontoret for godkjenning. Startbok lisensen på kr 300,- innbetales på forhånd på forbundets konto 7450 06 04747.


For ordinære og internasjonale startbøker er startbok lisensen kr 600,- for sesongen 2013/2014


Utøvere i store AIBA turneringer må ha et medisinsk sertifikat 
Det kreves fra AIBA at de som skal delta i EM/VM/OL må ha et Medical Certificate som ikke er eldre enn 3 måneder for deltagelse i deres mesterskap. Etter at man har gjennomført lege konsultasjonen sendes en kopi på email til forbundskontoret som videre sender dette til AIBA. Originalen beholder utøver og medbringer dette sammen med start boken til mesterskapet.

 

Sist oppdatert onsdag 11. september 2013 14:31